referencie

Zbierka.sk

Zbierka

Elektronická Zbierka zákonov Slovenskej republiky. Internetová verzia systému ASPI, poskytujúca užívateľovi online prístup k právnym predpisom v aktuálnom znení, ako aj v predchádzajúcich zneniach. Právne predpisy sú doplnené o judikáty, odborné komentáre, diskusiu a množstvo užitočných nástrojov.

Zajo.net

Zajo

Celoeurópsky internetový obchod výrobcu outdoorového oblečenia. B2B aplikácia pre veľkoobchod a odberateľov spoločnosti Zajo.

  hore

Webové aplikácie a software

Merck

Merck

Intranet slovenskej pobočky farmaceutickej a chemickej spoločnosti Merck KGaA.

Menkyna & partners

Menkyna

Executive search software pre personálnu agentúru.

SAR

sar

Register artroplastických operácií na Slovensku.

Roedl

Roedl

Intranetový software na sledovanie a vyhodnocovanie výkazov práce.

  hore

Portály a magazíny

Zbierka.sk

Zbierka

Elektronická Zbierka zákonov Slovenskej republiky. Internetová verzia systému ASPI, poskytujúca užívateľovi online prístup k právnym predpisom.

Otázky a odpovede

Otázky a odpovede

Poradensko-konzultačný portál z oblastí daní, účtovníctva, miezd a práva pre vydavateľstvo Iura Edition.

Magistr

Magistr

Online aplikácia pre riaditeľov a manažment škôl v ČR.

  hore

€-commerce

Zajo

Zajo

Internetový obchod pre 24 trhov.
B2B aplikácia pre odberateľov spoločnosti Zajo.

Iura Edition

Iura Edition

Prezentácia a internetový obchod vydavateľstva Iura Edition.

Superdeal.sk

Superdeal

Porovnávač cien slovenských internetových obchodov.

Fmasarovič

Fmasarovič

Eshop s luxusnými "preowned" kabelkami, prevádzkovaný v Japonsku primárne pre americkú B2C a B2B klientelu.

Svalovec

Svalovec

Internetový obchod s výživovými doplnkami pre športovcov.

  hore

Katalógy a prezentácie

Araver

Araver

Internetové sídlo predajcu automobilov.

Rastieme

Rastieme

Online aplikácia pre mamičky na evidenciu a vyhodnotenie zdravého vývinu dieťaťa.

Jupík city *

Jupík city dead site

Massive multiplayer online aplikácia. Sociálna sieť pre deti.

Vinea *

Vinea dead site

Prezentačný web značky Vinea.

Legalis

Legalis

Databáza advokátov, notárov, exekútorov a správcov konkurznej podstaty pre vydavateľstvo Iura Edition.

Krion

Krion

Prezentačný web advokátskej kancelárie.

Santovka

Santovka dead site

Prezentačný web výrobcu minerálnych vôd.

  hore

Kultúra

  hore

Ostatné referencie

* nahradené novšou verziou webu

firma

hore

Cream

Pôsobíme predovšetkým v oblasti vývoja webových portálov, elektronických obchodov, firemných webprezentácií, špecializovaných webaplikácií a informačných systémov na kľúč. Zabezpečujeme analytické, programátorské a konzultačné služby, webdesign, SEO analýzu a optimalizáciu, web copywriting, e-marketing, správu serverov a webhosting. Robíme to už viac ako 10 rokov a vieme, o čom hovoríme.

Uvedomujeme si, že len realizácia inovatívneho riešenia, postaveného na moderných technológiách a skúsenostiach, zabezpečí zmysluplnosť výsledku našej práce a návratnosť investícií našich klientov. Naším primárnym cieľom a hodnotou, ktorú vyznávame, je dlhodobá spokojnosť našich klientov.

S našimi zákazníkmi preto vytvárame a udržiavame vyvážené a korektné partnerstvá, založené na vzájomnom rešpekte, dôvere a výhodnosti.

Základnými kameňmi takejto spolupráce sú:

Kvalita

 • aplikujeme overené metodiky práce,
 • používame moderné softvérové nástroje,
 • dbáme na odbornosť a kreativitu zamestnancov,
 • používame vlastný systém manažérstva kvality

Korektnosť

 • uzatvárame obojstranne korektné a jasné zmluvy,
 • svoje záväzky vždy plníme na 100%,
 • dodržiavame dohodnuté termíny v maximálnej miere,
 • rešpektujeme zmluvné ceny a záručné podmienky

Otvorenosť

 • zakladáme si na dôvere a otvorenej komunikácii,
 • počúvame názory a požiadavky klienta,
 • zabezpečíme súvisiace služby v kontexte projektu,
 • poskytujeme dlhodobú podporu v postprodukčnej fáze projektu

Firemná kultúra

 • zabezpečujeme komfortné pracovné prostredie,
 • vytvárame podmienky pre pohodovú atmosféru v kolektíve,
 • vyžadujeme od zamestnancov maximálnu zodpovednosť

Našou víziou je udržanie trvalého rastu v oblasti nášho pôsobenia bez ohrozenia našich vnútorných hodnôt a kvality našich služieb. Chceme si udržať imidž firmy, poskytujúcej riešenia v garantovanej kvalite, v dohodnutom rozpočte a čase.