Contact

Cream s.r.o.
Drieňová 3
Bratislava
821 01

Tel: 00421-2-20283059
E-mail: info@cream.sk

IČO: 36828629
DIČ: 2022450463
IČ DPH: SK2022450463

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro,
Vložka číslo: 47745/BBank:
Tatrabanka a.s.
Bank code: 1100
Bank account nr.: 2620178239
IBAN: SK8311000000002620178239
SWIFT: TATR SK BX